Zdeněk Pola

Oznámení o stávce dne 27. 11. 2023

Vážení rodiče, dne 22. 11. 2023 ustavený Stávkový výbor zaměstnanců ZŠ a MŠ Mníšek, okres Liberec, p. o. oznámil ředitelce školy, že 47 zaměstnanců (100 %) se v pondělí dne 27. 11. 2023 zúčastní celodenní výstražné stávky. Z důvodu nemožnosti zajistit provoz školy budou v tento den budovy ZŠ a MŠ (včetně školní…

Výsledky voleb do školské rady 2023

Volby zástupců do školské rady 12. října 2023 byla zveřejněna výzva pro zájemce, kteří by v období let 2024-2026 měli zájem pracovat ve školské radě. Volby zástupců do školské rady z řad rodičů proběhly on-line přes platformu EduPage ve dnech 13. až 16. listopadu 2023. Celkem bylo nominováno 5 kandidátů. Zákonní…

Šablony pro MŠ a ZŠ I – OP JAK

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005460 Naše škola využila výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský a od začátku školního roku 2023/2024 se zapojila do dvouletého projektu financovaného evropskými strukturálními fondy, který jsme nazvali „OP JAK – Učíme se společně“ Cílem projektu je přispět…

Organizace školního roku 2023/2024

Školní rok 2023/2024 začíná v pondělí 4. září 2023. Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023 Vánoční prázdniny: začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024. Vysvědčení za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024. Jednodenní…

VYSTOUPENÍ NEJEN PRO MAMINKY

Děti II. a III. oddělení školní družiny překvapily nejen maminky, ale také tatínky, babičky, dědečky i sourozence. Ve čtvrtek 25. května zazněla v tělocvičně spousta básniček a pod vedením paní učitelky Štolfové zazpíval Sboráček. Nechybělo také občerstvení, které děti připravily. Ve druhé části programu vystoupili tanečníci moderního tance z kroužku…

Skip to content Click to listen highlighted text!