Zápis do ZŠ

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS DO 1. TŘÍDY NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 – JEN PRO CIZINCE

ВСТУП В 1-Й КЛАС НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК – ТІЛЬКИ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ   Termín konání zápisu: 10. 6. 2022 od 14.00 do 16.00 hod.       Místo:       ZŠ Mníšek, Oldřichovská 198 –  ředitelství školy   Přineste s sebou: žádost o přijetí k základnímu vzdělávání rodný list dítěte průkaz totožnosti (pas) doklad…

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání – pro školní rok 2022/2023

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 28. 4. 2022 na úřední desce školy a na webových stránkách školy https://zs.mnisek.org/. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data doručení, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy  Mníšek,…

Kritéria k přijímání dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Mníšek, okres Liberec, příspěvková organizace stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2022/2023. Maximální počet žáků přijímaných do první třídy základní školy stanoví ředitelka podle § 164 odst. 1 písm. a)…

Skip to content Click to listen highlighted text!