základní škola

Zápis do 1. třídy na školní rok 2024/2025

Termín konání zápisu:

pátek 5. dubna 2024 od 14.00 do 17.00 hod.Místo:

ZŠ Mníšek, Oldřichovská 198


v učebnách 3. a 4.B třídy v přízemíPřineste s sebou:


vyplněný zápisový list


žádost o přijetí k základnímu vzdělávání


(tiskopisy naleznete ZDE nebo obdržíte v MŠ či ZŠ)

rodný list dítěte


průkaz totožnosti


V případě, že se do školy ve stanovém termínu nemůžete dostavit (nemoc, karanténa apod.), je možné učinit podání žádosti i neosobním způsobem, a to v termínu od 2. dubna do 12. dubna 2024 následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy (ID schránky: se9mfha)
  • e-mailem s elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail!) na adresu: zs-mnisek@iol.cz
  • poštou na adresu školy (rozhodující je datum podání na poštu): Základní škola a Mateřská škola Mníšek, okres Liberec, p. o. Oldřichovská 198, Mníšek 463 31 Chrastava
  • Podepsanou žádost včetně vyplněných tiskopisů lze v obálce vhodit i přímo do poštovní schránky u vchodu do budovy školy.
Při podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání neosobním způsobem dodejte řádně vyplněné tiskopisy:
  • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
  • Zápisový list
  • Rodný list dítěte (stačí sken či jeho prostá kopie)
Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.


V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v aktuálním znění, má zákonný zástupce možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 18. 4. 2024 od 8.00 do 10.00 hodin v budově základní školy, kam podával žádost o přijetí. Po tomto termínu ředitelka rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do základní školy.


Doplňující informace:
Zápisu se musí zúčastnit i děti, jimž byla odložena školní docházka.

Děti budou k základnímu vzdělávání přijímány dle zveřejněných kritérií.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na úřední desce a internetových stránkách základní školy.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelem školy.

Odklad školní docházky:
Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat v době zápisu o odklad povinné školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte. Žádost musí být podložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Bližší informace poskytne ředitelství školy na tel. 485 146 668 nebo v MŠ – tel. 606 465 545.
Skip to content Click to listen highlighted text!