základní škola

Oznámení o stávce dne 27. 11. 2023

Vážení rodiče,

dne 22. 11. 2023 ustavený Stávkový výbor zaměstnanců ZŠ a MŠ Mníšek, okres Liberec, p. o. oznámil ředitelce školy, že 47 zaměstnanců (100 %) se v pondělí dne 27. 11. 2023 zúčastní celodenní výstražné stávky. Z důvodu nemožnosti zajistit provoz školy budou v tento den budovy ZŠ a MŠ (včetně školní družiny a školních jídelen) uzavřeny.

Jsme si vědomi toho, že naše rozhodnutí Vám bude komplikovat každodenní chod vašich domácností, Vaše osobní a pracovní povinnosti, jsme však bohužel nuceni trvat na tom, že situace v regionálním školství ještě nikdy dříve nebyla tak vážná, jako je nyní. Stávka, do které vstupujeme, není stávkou za zvýšení platů pedagogů, jak je nám některými politiky podsouváno. Je to stávka za zachování současných podmínek ve vzdělávání, je to stávka za budoucnost a kvalitu vzdělávání Vašich dětí, našich žáků.

Nejvíce nás znepokojují operativní rozhodnutí MŠMT, která podle nás budou mít zásadní dopad na provoz škol a úroveň vzdělávání. Jedná se zejména o tyto kroky:

► Dlouhodobá nejistota a nekoncepčnost v oblasti školství.

► Bezprecedentní snížení mzdových prostředků pro nepedagogické zaměstnance zabezpečující chod školy odebráním tzv. neobsazených pozic, což ve svém důsledku může mít vliv i na dostupnost školního stravování.

► Neřešení finanční situace neučitelských pedagogických profesí (např. školní psychologové apod.).

► Snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku (tzv. PHmax), čímž hrozí např. úbytek dělených hodin.

► Snížení mzdových prostředků pro asistenty pedagoga na rok 2024 a avizovaná neuvážená a příliš radikální redukce jejich počtu od roku 2025 (úbytek asistentů pedagoga ohrozí společné vzdělávání).

► Další změny, které jsou nesystémové a mohou negativně ovlivnit chod školy (například avizované snižování ONIV, sloužících mimo jiné k pořizování učebnic a pomůcek nebo výpočetní techniky.

Výše uvedené skutečnosti nás nutí k tomu, abychom se stávky, která je odbory vyhlášena na pondělí 27. 11. 2023, aktivně účastnili.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Věra Rosenbergová, ředitelka školy
Mgr. Pavlína Perglová, kontaktní osoba Stávkového výboru zaměstnanců ZŠ a MŠ Mníšek
Skip to content Click to listen highlighted text!