Jídelna ZŠ

Informace o označování alergenů na jídelním lístku

Vážení rodiče!13.12.2014 je legislativně stanoveno datum, kdy je povinností všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, školních jídelen, pekáren, prodejen atd. označovat alergeny ve všech potravinových výrobcích.Odvolání na legislativu: EU – 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU čl. 21 ČR – vyhl. 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin …

Informace k ceně a placení obědů

Placení obědů probíhá zálohově, vždy k 5. dnu v daném měsíci převodem na účet školy číslo: 181 329 912 / 0300            Platba bude přiřazena na základě přiděleného variabilního symbolu. Věková kategorie Cena za oběd Měsíční platba 7 – 10 let 25,- Kč 500,- Kč 11-14 let 27,- Kč 540,- Kč…

Skip to content Click to listen highlighted text!