Projekty a programy ZŠ

Projektový den – Středověk – Doba Karlova

V pondělí 10. října byl pro celou školu připraven projektový den „Středověk – Doba Karlova“. Žáci obcházeli jednotlivá stanoviště, kde se postupně dozvídali informace o tom, jak se žilo ve 14. století. Mohli si vyzkoušet autentické dobové oděvy. Zjistili například, kolik stála látka, z čeho se vyráběla nebo jaké byly módní trendy.…

„Jdi dál!“ – program primární prevence

Naše škola je od školního roku 2021/2022 zapojena do projektu „Jdi dál!“,  jehož cílem je vzdělávání žáků v oblasti prevence rizikového a návykového chování zážitkovou formou preventivních programů napříč všemi třídami od 3. do 9. ročníku. Jednotlivá projektová setkání budou zajištěna a realizována lektory ze společnosti MAJÁK o. p. s.…

Projekt Šablony III – Učíme se společně

Naše škola využila výzvy č. 02_20_080 v rámci prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a od začátku školního roku 2021/2022 se zapojila do dvouletého projektu financovaného evropskými strukturálními a investičními fondy, který jsme nazvali „Šablony III – Učíme se společně.“ Cílem projektu je: ► zajistit personální podporu ve…

Projekt – Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Již 5 let zlepšujeme společné vzdělávání v naší škole s odborníky z NPI Naše škola je už pátým rokem zapojena do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), stejně jako dalších 355 škol po celé republice. Tento projekt realizuje Národní pedagogický institut ČR. Díky jejich nabídce seminářů dalšího…

EDUCA

16. – 18.9. se v Tipsport areně Liberec koná veletrh vzdělávání EDUCA. Zde se představují různé střední školy a odborná učiliště jak z kraje tak i ze vzdálenějších míst. Můžete si zde popovídat se zástupci škol, které zde budou mít svůj stánek.Možná to pomůže vám, rodičům a dětem, se rozhodnout…

Kmotři potoků

Z dětí II. oddělení školní družiny se stali ve školním roce 2018/2019 Kmotři potoku Jeřice. Každý týden zažívali nejedno dobrodružství. Hráli tematické hry, zkoumali Jeřici a život v ní. Odnášeli odpadky a přemýšleli, co by ještě mohli pro svůj potok udělat. Až přišel nápad s informační tabulí, která bude sloužit všem a snad…

Odpad může být i poklad

Školní družina II. oddělení se ve spolupráci se střediskem ekologické výchovy Střevlik zapojila do programu ODPAD MŮŽE BÝT I POKLAD, který je součástí projektu „PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ V LIBERECKÉM KRAJI A V OKRESE GÖRLITZ“. Program je sestaven dle hesla: nejlepší je takový odpad, který nevznikne. Cílem je vést děti k…

Skip to content Click to listen highlighted text!