Projekty a programy ZŠ

Šablony pro MŠ a ZŠ I – OP JAK

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005460 Naše škola využila výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský a od začátku školního roku 2023/2024 se zapojila do dvouletého projektu financovaného evropskými strukturálními fondy, který jsme nazvali „OP JAK – Učíme se společně“ Cílem projektu je přispět…

Jdi dál! II. – program primární prevence

Naše škola byla již ve školním roce 2021/2022 zapojena do projektu „Jdi dál!“. V letošním školním roce (2022/2023) jsme na tento projekt přímo navázali projektem „Jdi dál! II. – program primární prevence“,  jehož cílem je vzdělávání žáků v oblasti prevence rizikového a návykového chování zážitkovou formou preventivních programů napříč všemi…

Projektový den – Středověk – Doba Karlova

V pondělí 10. října byl pro celou školu připraven projektový den „Středověk – Doba Karlova“. Žáci obcházeli jednotlivá stanoviště, kde se postupně dozvídali informace o tom, jak se žilo ve 14. století. Mohli si vyzkoušet autentické dobové oděvy. Zjistili například, kolik stála látka, z čeho se vyráběla nebo jaké byly módní trendy.…

„Jdi dál!“ – program primární prevence

Naše škola je od školního roku 2021/2022 zapojena do projektu „Jdi dál!“,  jehož cílem je vzdělávání žáků v oblasti prevence rizikového a návykového chování zážitkovou formou preventivních programů napříč všemi třídami od 3. do 9. ročníku. Jednotlivá projektová setkání budou zajištěna a realizována lektory ze společnosti MAJÁK o. p. s.…

Projekt Šablony III – Učíme se společně

Naše škola využila výzvy č. 02_20_080 v rámci prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a od začátku školního roku 2021/2022 se zapojila do dvouletého projektu financovaného evropskými strukturálními a investičními fondy, který jsme nazvali „Šablony III – Učíme se společně.“ Cílem projektu je: ► zajistit personální podporu ve…

Projekt – Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Již 5 let zlepšujeme společné vzdělávání v naší škole s odborníky z NPI Naše škola je už pátým rokem zapojena do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), stejně jako dalších 355 škol po celé republice. Tento projekt realizuje Národní pedagogický institut ČR. Díky jejich nabídce seminářů dalšího…

Skip to content Click to listen highlighted text!