základní škola

Šablony pro MŠ a ZŠ I – OP JAK

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005460

Naše škola využila výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský a od začátku školního roku 2023/2024 se zapojila do dvouletého projektu financovaného evropskými strukturálními fondy, který jsme nazvali „OP JAK – Učíme se společně

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím:

► podpůrných personálních pozic v MŠ a ZŠ (speciální pedagog, školní asistent);

► vzdělávání pracovníků škol a vzájemného sdílení zkušeností;

► spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Díky tomuto projektu u nás ve škole působí dvě školní asistentky (MŠ a ZŠ) a speciální pedagog, který pomáhá vytvářet a zlepšovat podmínky pro úspěšnou integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. V rámci projektu budou žáci moci i nadále navštěvovat velmi oblíbený kroužek deskových her a nově i literárně-dramatický kroužek. Během následujících dvou let se můžeme více věnovat dětem a žákům s odlišným mateřským jazykem a inovovat výukové metody (např. vzdělávání s využitím nových technologií, zážitková pedagogika, projektová výuka). Z projektu jsme hned na začátku školního roku 2023/2024 zakoupili do dvou tříd ZŠ a do MŠ nové interaktivní tabule, které děti a žáci během výuky aktivně využívají.

.

Skip to content Click to listen highlighted text!