základní škola

Projekt Šablony III – Učíme se společně

Naše škola využila výzvy č. 02_20_080 v rámci prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a od začátku školního roku 2021/2022 se zapojila do dvouletého projektu financovaného evropskými strukturálními a investičními fondy, který jsme nazvali „Šablony III – Učíme se společně.“

Cílem projektu je:

► zajistit personální podporu ve škole (speciální pedagog, školní asistent)

► zvýšit kvalitu školního vzdělávání a motivovat žáky ohrožené školním neúspěchem

► projektovými dny podpořit polytechnické vzdělávání a rozvoj ICT dovedností

► rozvíjet logické myšlení a matematickou gramotnost

Díky projektu u nás na škole působí školní asistentka, která se věnuje žákům v rámci zájmové činnosti a poskytuje podporu jak pedagogům, tak žákům, u kterých se snaží předcházet možnému školnímu neúspěchu. S touto aktivitou je úzce spojen i kroužek doučování, který žákům pomáhá s upevňováním učiva. V rámci projektu budou žáci moci i nadále navštěvovat velmi oblíbený klub zábavné logiky a deskových her.

V mateřské i základní škole je pak důležitou oblastí podpory působnost speciálního pedagoga, který pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Během následujících dvou let chystáme v MŠ i ZŠ projektové dny zaměřené převážně na polytechnické vzdělávání a základy programování a robotiky. Z projektu jsme hned na začátku školního roku 2021/2022 zakoupili interaktivní tabuli, kterou žáci během výuky aktivně využívají.

Jsme vděčni za poskytnutou finanční podporu od EU, která nám pomůže vylepšit vybavení a prostředí školy.

Skip to content Click to listen highlighted text!