základní škola

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 – losování dalšího pořadí – AKTUALIZOVÁNO DNE 27. 4. 2023

AKTUALIZOVÁNO dne 27. 4. 2023:

Vzhledem k tomu, že počet uchazečů splňujících kritéria:

  • uchazeč s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (obec Mníšek);
  • u nespádových žáků – uchazeč, jehož sourozenec je již žákem naší školy;

zcela naplnil kapacitu přijímaných žáků, je losování dalšího pořadí přijatých dětí ZRUŠENO.

 

Zveřejnění přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly proběhne dne 5. 5. 2023 na webových stránkách školy a na úřední desce školy.

 

Počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání překročil kapacitu přijímaných žáků.

Po přijetí dětí splňujících kritéria:

  • uchazeč s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (obec Mníšek);
  • u nespádových žáků – uchazeč, jehož sourozenec je již žákem naší školy;

bude další pořadí přijatých dětí stanoveno losem dne 3. 5. 2023 v 16.00 hodin v prostorách budovy ZŠ Mníšek, Oldřichovská 198.

Transparentní losování proběhne mezi všemi ostatními uchazeči. Losování z registračních čísel dětí, která jim byla přidělena při zápisu, provede předseda nebo místopředseda školské rady za přítomnosti ředitelky školy, člena vedení obce a za účasti zákonných zástupců dětí.

O průběhu losování bude pořízen protokol.

Dne 24. 4. 2023 je možnost vyjádřit se k podkladům přijímacího řízení před vydáním rozhodnutí o přijetí či nepřijetí k základnímu vzdělávání, a to v ředitelně školy v čase od 8.00 do 10.00 hodin.

 

AKTUALIZOVÁNO dne 24. 4. 2023:

Losování dalšího pořadí přijatých dětí se týká účastníků přijímacího řízení s těmito registračními čísly: č. 3, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 14, č. 42, č. 44 a č. 45.

 

V Mníšku dne 20. 4. 2023

Mgr. Věra Rosenbergová

Skip to content Click to listen highlighted text!