základní škola

Zápis do 1. třídy na školní rok 2021/2022

Datum konání:  pátek 9. 4. 2021

Čas:  14.00 – 17.00 hod.

Místo:  ZŠ Mníšek – v učebnách 1.A a 3. třídy v přízemí

(v případě uzavření školy bude k dispozici k předání vyplněných tiskopisů okénko)

Přineste s sebou:

  • vyplněný zápisový list

  • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
    (tiskopisy najdete na www.mnisek.org nebo obdržíte v MŠ či ZŠ)

  • rodný list dítěte

  • průkaz totožnosti


Zápisu se musí zúčastnit i děti, jimž byla odložena školní docházka.

Přednostně budou k základnímu vzdělávání přijaty děti z Mníšku a Oldřichova v Hájích.

Žádáme rodiče, aby řádně a včas splnili tuto zákonem stanovenou povinnost.

Bližší informace poskytne ředitelství školy na tel. 485 146 668 nebo v MŠ – tel. 485 146 550.

Skip to content Click to listen highlighted text!