základní škola

Výpůjční řád knihovny

  1. Knihy se půjčují pouze ve školním roce – ne o hlavních prázdninách.
  2. Knihy se půjčují ve stanovené době.
    • úterý         9.35  –   9.50  hod.
    • čtvrtek    12.05  – 12.35 hod.
  3. Výpůjční lhůta je jeden měsíc. Pokud žák – žákyně nestihne knihu přečíst během jednoho měsíce, může se domluvit na prodloužení výpůjční lhůty.
  4. Pokud žák – žákyně nevrátí knihu včas, bude platit 10,- Kč za upomínku. Peníze budou použity na nákup nových knih.
  5. Pokud dojde ke ztrátě čtenářského průkazu, knihovnice vystaví nový čtenářský průkaz za 10,- Kč.
  6. Pokud dojde ke ztrátě knihy, žák je povinen knihu zaplatit nebo ji nahradit.
Skip to content Click to listen highlighted text!