základní škola

Volby do školské rady 2023 – AKTUALIZOVÁNO 31. 10. 2023

AKTUALIZOVÁNO dne 31. 10. 2023

Nominovaní kandidáti dle abecedního pořadí:

  •  Birka Dušan
  •  Dneboská Petra
  •  Harsa Hana
  •  Košková Monika
  •  Pavlík Martin

 

Od 13. listopadu do 16. listopadu 2023 proběhnou nové volby do školské rady. Rodiče (zákonní zástupci), kteří mají zájem pracovat ve školské radě, se mohou přihlásit u vedení školy. Volby budou probíhat anonymně on-line prostřednictvím platformy EduPage.

Nominace kandidátů:

1) Kandidáta pro volby do školské rady může navrhnout každý zletilý občan (dále jen navrhovatel). Navrhovatel může navrhovat více kandidátů. Navrhovatelem může být i kandidát.

2) Návrhy se podávají písemně (např. e-mail, EduPage) řediteli školy nejpozději do 15 dnů přede dnem konání voleb do školské rady, tj. do 28. 10. 2023.

3) Návrh musí obsahovat:

– jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, podpis

4) K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě, že tyto překážky pominou ke dni voleb (vzor je přiložen, případně je vytisknutý k dispozici k podepsání na ředitelství školy).

 V Mníšku dne 12. 10. 2023

Mgr. Věra Rosenbergová, ředitelka školy

Skip to content Click to listen highlighted text!