základní škola

Novinky z páté třídy

Distanční výuka mne vedla v loňském školním roce k zamyšlení. Jako kantorka jsem musela přehodnotit přístup k výuce. Musela jsem vybírat jen podstatné věci, postupy a metody, které vedou děti k úspěšnému výsledku. Ne každému vyhovuje jedna cesta, proto je fajn, když se mohou kombinovat jednotlivé přístupy i ve výuce.

Od začátku roku si děti z páté třídy zdobí prostor, ve kterém se učí, zcela samy. Vytváří si učební pomůcky, plakáty, pravidla. Bojují totiž s Nicotou, která napadla naší třídu a zničila vše, na co přišla. Tvorbou těchto materiálů si učivo opakují.

Učí se také brainstormingu. Vedou mezi sebou diskuse a hlasují o jednotlivých nápadech. Rozdělují si práci do skupin a společnými silami tvoří.

Ve skupinách, které se na každou aktivitu mění, se vzájemně učí a pomáhají si. Toto vše může fungovat jen díky dlouhodobému procesu. Ze všeho se musí stát zvyk, který má jasně daná pravidla. Nyní nám skvěle funguje vrstevnické učení.

Velikou změnou se stala výuka venku. Zde, alespoň jednou v týdnu, probíhá český jazyk s matematikou. Tyto předměty jsou úzce spojené s pracovními činnostmi a tělocvikem. Výuka venku nás nutí více si všímat přírody v našem okolí. Pomůcky jsou všude kolem nás. Díky šípkům jsme vyrobili číselnou osu až do záporných čísel, nasušili jsme si a uvařili šípkový čaj, pomocí kamenů jsme odhadovali a vážili 1 kg. Tabuli jsme vyměnili za dlažbu a sezení v lavicích za běhání mezi stanovišti. Pomocí přírodnin jsme vytvořili „Popopotvůrku podivnou“ a zároveň jsme si ji popsali. Pracovali jsme s buzolou, měřili obvod Hřebenového buku a výšku Skalní brány, sepsali jsme reklamu na šišku a tu následně dramaticky ztvárnili. Mohla bych pokračovat dál.

Děti hodnotí tyto aktivity velice kladně, nevadí jim pobyt venku, i když fouká.

Nyní nás čeká veliký projekt. Celý listopad budeme věnovat našemu ptactvu a vytvoříme ,,krmítkovník“.  Také začneme s přípravou písní na 1. adventní neděli.  V plánu je i animace k nové koledě.

To všechno zvládají páťáci společně s učivem, které nám předurčuje rámcový vzdělávací program.

Zde však musím poděkovat i rodičům, kteří skvěle spolupracují a okamžitě reagují na veškeré změny, zadání i maily. Odsouhlasili jsme si slovní hodnocení, které nabízí daleko širší a konkrétnější pojetí hodnocení žáka.

Držte nám palce, aby nám toto nasazení vydrželo co nejdéle.

Mgr. Jana Pospíšilová

Páťáci
Páťáci
Skip to content Click to listen highlighted text!