základní škola

Návštěva Senátu

SENÁT – PRAHA

8. – 9. třída ZŠ Mníšek

    Dne 29. dubna 2022 jsme se vydali na návštěvu pražského Senátu, kam jsme byli pozváni Ing. Michaelem Canovem, senátorem a chrastavským starostou. Doprovázeli nás zástupci Obce Mníšek v čele s panem starostou Romanem Slezákem a místostarostkou  Hanou Čepičkovou, dále paní ředitelka Věra Rosenbergová,  pan zástupce Zdeněk Pola a dvě paní učitelky OV –  Eva Šušková a Pavlína Perglová.

    Na místě jsme prošli kontrolou, zda s sebou nemáme nebezpečné předměty. Poté nás pan Canov uvítal v jeho kanceláři a vzal nás do růžového salónku. Jako první jsme si všimli dvou velkých váz a velkého skleněného lustru, které zdobily místnost. Dále jsme se přesunuli do zeleného salónku, kde nás čekalo výborné občerstvení. Nálada byla uvolněná a my jsme mohli pokládat různé dotazy k tématům, která nás zajímala. Pan senátor nám vše trpělivě vysvětloval a zároveň nám objasnil fungování Senátu. Poté následovala prohlídka Valdštejnského paláce a velmi zajímavý výklad paní průvodkyně. Zaujaly nás nádherné nástěnné malby a vypravování o významné osobnosti našich dějin, Albrechtu z Valdštejna. Následovala prohlídka jednacího sálu, ve kterém jsme si vyzkoušeli simulaci návrhu změny zákona. Naším hlavní tématem změny zákona bylo použití zbraně při ochraně své osoby a svého majetku. Druhým tématem bylo zavedení čtyřdenního pracovního týdne. Po přednesení návrhu následovala diskuze, do které se zapojil i náš pan starosta. Žáci se vžili do role senátorů a někteří se odhodlali vystoupit na mikrofon k řečnickému pultu a diskutovat. Některým se dařilo lépe, některým o něco hůře, ale pro všechny to byl zajímavý a nevšední zážitek. Když pan senátor ukončil celé jednání, čekal nás v senátorské restauraci vynikající oběd o třech chodech. Po společné fotografii s panem senátorem Canovem se s námi rozloučil a my už se těšili na prohlídku Valdštejnské zahrady. Ta pro nás byla skutečným zážitkem i díky krásnému počasí. Ve skupinkách jsme se procházeli parkem a kochali se krásami zahrady. Samozřejmě jsme pořídili spoustu fotografií. Cesta domů byla sice dlouhá, ale nám to nevadilo, neboť jsme byli plni nových zážitků.                           

   Nakonec stačí už jen dodat: „Děkujeme, pane senátore a pane starosto, za skvěle strávený den.“

Žákyně 8. ročníku: Eliška Graciasová, Linda Svatušková, Natálie Kvapilová, Michaela Vyhlídková

Senat
Senat
Senat
Skip to content Click to listen highlighted text!