základní škola

Kontakty na odborné poradenství

Pedagogicko-psychologická poradna Liberec

Kontaktní údaje: Truhlářská 3, Liberec 2, 460 01

Tel.: 482 710 517, 485 113 006

E-mail: pppliberec@raz-dva.cz

Pedagogicko – psychologická poradna Jablonec n/N

Kontaktní údaje: Palackého 48, Jablonec nad Nisou, 466 04

Tel.: 483 704 498

E-mail: ppp.jablonec@volny.cz

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Zařízení je organizační složkou Centra sociálních služeb Libereckého kraje

Kontaktní údaje:Dvorská 445, Liberec 5 – Králův Háj, 460 05

Tel.: 485 108 866, 485 103 190, 606 167 312, fax 485 105 082

e-mail: rodpor.liberec@volny.cz

www stránky: www.volny.cz/rodpor.liberec

Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy Jablonec

Zařízení je součástí Centra sociálních služeb Libereckého kraje

Kontaktní údaje: U Balvanu 2, Jablonec nad Nisou

Tel.: 483 320 649, 723 093 253

E-mail: poradna-jbc@volny.cz

Poradna pro oběti trestných činů Liberec

Poradna pro oběti trestných činů Liberec (poradna je spravována Občanským sdružením „D“)

Kontaktní údaje: Ještědská 58, Liberec 7

Te.: 485 150 707, 777 098 277

E-mail: potc@seznam.cz

www stránky: http://www.d-os.net

SCHOLARIS

Kontaktní údaje: Konopná 776, Liberec 14, 460 14

Tel.: 721 880 080

Kontaktní osoba: Mgr.P.Šolc

E-mail: scholaris@seznam.cz

/ psychologické a etopedické poradenství pro rodiny a děti /

Středisko výchovné péče v Liberci – ČÁP

/součást dětského diagnostického ústavu, U opatrovny 3, Liberec 4, 460 01/

Zřizovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kontaktní údaje:Na Výšinách 451/9, 460 05 Liberec 5

Tel.: 482 750 807, 482 757 275, 728 145 169

E-mail: svp_lbc@iol.cz, svp_lbc@centrum.cz

/Školské zařízení, které poskytuje preventivně výchovnou péči a poskytuje ji dětem a mladistvým (dále jen klientům) od 6 do 18 let, popřípadě do ukončení jejich přípravy na povolání, a to ambulantní či internátní formou. Středisko přijímá do péče klienty, u nichž je dominantní porucha chování (pokud svojí poruchou nespadají do péče jiných resortů), ale nenastal u nich důvod k nařízení ústavní výchovy nebo uložení ochranné výchovy. Cílem je zachytit první signály problémů či potíží v procesu vývoje jedince, poskytnout mu radu nebo systematickou péči, a to zejména v těch případech, vyskytnou-li se školní, rodinné či psychické problémy, počátky zneužívání návykových látek či gamblerství, popřípadě projevy asociality. Středisko pracuje nejen s dítětem, ale s celou rodinou či s jiným výchovným subjektem./

Linky důvěry a bezpečí

Linka bezpečí dětí a mládeže

nové tel. č.: 116 111, 800 155 555

e-mail: ilb@linkabezpeci.cz

www stránky : www.linkabezpeci.cz

Linka vzkaz domů (dítě na útěku)

tel. 800 111 113, mobil 724 727 777

Rodičovská linka

Telefonická krizová intervence a poradenství

tel. 840 111 234

Linka pomoci obětem domácího násilí – DONA

tel. 251 511 313 – nonstop

Skip to content Click to listen highlighted text!