základní škola

Informační zdroje pro volbu SŠ

Databáze škol

www.atlasskolstvi.cz

http://portal.mpsv.cz/sz/local/cv_info/skoly

www.uiv.cz

http://www.nuov.cz/kam-na-skolu-cd
http://www.seznamskol.cz/
http://rejskol.msmt.cz/

Volba povolání

Průvodce světem povolání – www.gwo.cz

Informační systém ISA – www.infoabsolvent.cz

Kartotéka typových pozic – http://ktp.istp.cz/

Charakteristiky povolání – http://portal.mpsv.cz/

Národní soustava povolání – http://www.nsp.cz/

Portál na podporu technického vzdělávání v Libereckém kraji – www.techyes.cz

Regionální informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce v Libereckém kraji –

www.risa-lbc.cz

Přijímací řízení

Ministerstvo školství – www.msmt.cz

Krajský úřad Liberec – Odbor školství – http://skolstvi.kraj-lbc.cz/

Skip to content Click to listen highlighted text!