základní škola

Informační zdroje pro volbu SŠ

http://www.edulk.cz

katalog středních a vyšších odborných škol pro škol. Rok 2016/2017:

http://www.edulk.cz/LinkClick.aspx?fileticket=rasDnZzqM4M%3d&tabid=140

každý deváťák dostal katalog škol libereckého kraje

přijímací řízení přehled škol:

http://www.edulk.cz/P%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD%C5%99%C3%ADzen%C3%AD.aspx

(tato stránka bude ještě postupně doplňována – uzavírka je do 31. 1. 2016)

legislativa přijímacího řízení na školní rok 2016/2017

http://www.edulk.cz/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky/tabid/72/EntryId/1174/Legislativa-k-prijimacimu-rizeni.aspx

Databáze škol

www.atlasskolstvi.cz

http://portal.mpsv.cz/sz/local/cv_info/skoly

www.uiv.cz

http://www.nuov.cz/kam-na-skolu-cd
http://www.seznamskol.cz/
http://rejskol.msmt.cz/

Volba povolání

Průvodce světem povolání – www.gwo.cz

Informační systém ISA – www.infoabsolvent.cz

Kartotéka typových pozic – http://ktp.istp.cz/

Charakteristiky povolání – http://portal.mpsv.cz/

Národní soustava povolání – http://www.nsp.cz/

Portál na podporu technického vzdělávání v Libereckém kraji – www.techyes.cz

Regionální informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce v Libereckém kraji 

www.risa-lbc.cz

Přijímací řízení

Ministerstvo školství – www.msmt.cz

Krajský úřad Liberec – Odbor školství – http://skolstvi.kraj-lbc.cz/

Skip to content Click to listen highlighted text!