základní škola

Comenius 2012 – 2014

Naše škola uspěla již podruhé v projektu Comenius

  Do společného dvouletého projektu Comenius – Partnerství škol se ZŠ Mníšek přihlásila spolu se školami z dalších zemí. Kromě nás jsou mezi nimi školy převážně ze severských států – Finska, Dánska, Norska, ale také z Francie, Itálie a Irska. Projekt nese název „Tuning Europe“, v překladu „Vyladěná Evropa“. Nabízí studentům a učitelům možnost pracovat společně na tématech, o která se zajímají a zároveň procvičovat angličtinu, neboť je komunikačním jazykem. Náš projekt je zaměřen na kulturní tradice a dědictví zúčastněných zemí, na hudbu, tanec a výtvarné a užité umění. Žáci a pedagogové  jednotlivých zemí budou navštěvovat školy svých partnerů, kde budou nejen plnit společné úkoly, ale seznámí se také s průběhem školní výuky, jejími společnými prvky i odlišnostmi a se systémem vzdělávání v jednotlivých zemích. První setkání učitelů jednotlivých zemí zapojených do projektu se koná ve Finsku, kde se doladí vše potřebné. Naše škola bude první, kterou v listopadu   všichni partneři, žáci i učitelé, navštíví. Zapojení do tohoto mezinárodního projektu pro nás znamená velký úspěch.

Program Comenius

Program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání. Zapojit se mohou mateřské školy, základní školy a střední školy. Cílovou skupinou jsou žáci, studenti, učitelé a pedagogičtí pracovníci působící v těchto typech škol. Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech. Projekty partnerství škol nabízejí studentům a učitelům možnost pracovat společně na tématech, o která se zajímají. Téma projektu, na jakém budou školy pracovat, závisí zcela na jejich potřebách a vzájemné dohodě s partnery. Comenius –  projekty partnerství škol pomáhají studentům a učitelům získávat a zlepšovat si dovednosti v týmové práci, společenských vztazích, plánování projektových aktivit a používání ICT (informačních a komunikačních technologií). Umění, životní prostředí, kulturní dědictví, evropské občanství, informační a komunikační technologie, prevence proti násilí na školách, integrace žáků z etnických skupin do vyučování, vývoj nových učebních metod a pomůcek, zlepšení dovednosti žáků a jejich uplatnění na trhu práce – to je jen několik tematických oblastí, na kterých mohou školy pracovat.

Návštěva finských partnerů z projektu Comenius

Návštěva finských partnerů z projektu Comenius

První den jsme společně prožili ve škole. Hlavním tématem našeho setkání byla problematika globálního oteplování. Společně jsme prezentovali a diskutovali o daném celosvětovém problému a vyslechli si názory a náměty žáků.  Jelikož ale naše setkání připadlo na dobu  před Velikonocemi, přizpůsobili jsme jim také náš program. Vzájemně jsme si porovnali, jak se tyto křesťanské svátky slaví u nás a jak ve Finsku, ozdobili jsme si velikonoční vajíčka, ochutnali beránka a samozřejmě upletli a následně i „vyzkoušeli“ pomlázku 🙂

Další dny jsme protahovali nejen tělo a svaly během výletu do Českého ráje, ale i šedou kůru mozkovou ve vědeckém centru iQLANDIA v Liberci.  Počasí nám  přálo, a tak se vydařil pěší výlet Hruboskalskem, i prohlídka centrem města zakončená u liberecké radnice.

Týden uběhl jako voda. Naši žáci se díky návštěvě finských partnerů opět procvičili v angličtině a snad se utvořila i nová přátelství.

Závěrem bychom chtěli poděkovat hostitelským rodinám, že nám opět pomohly s ubytováním finských dětí a připravily pro ně odpolední program, a také zřizovateli – Obci Mníšek za velkou podporu při těchto akcích. Doufáme, že se nám podaří i v dalších letech zapojit se do podobných evropských projektů.  Mgr. Zdeněk Pola

Comenius – 7. setkání v Irsku

 The end, fin, ende, deireadh, fine, pää – zazvonil zvonec a projektu je konec. Už samotné slovíčko „konec“ ve všech jazycích účastnických zemí, nám dává najevo, že naše dvouleté působení v projektu Comenius – partnerství škol se nachýlilo ke svému závěru.

Na přelomu března a dubna letošního roku jsme v projektu „Tuning Europe” vycestovali na naši poslední štaci, a to na Smaragdový ostrov, čili do Irska. Po klidném letu do Dublinu se naše osmičlenná skupina ubytovala v typickém studentském hostelu a následně se vydala poznávat kouzlo tohoto hlavního města. Cestou jsme prošli Trinity College, Ha’Penny Bridge, Grafton Street a plno dalších zajímavých míst. Únava z cesty ale byla veliká, a tak jsme se brzy odebrali do pelíšků. Druhý den jsme se přivítali s ostatními účastníky výjezdu a hurá napříč celým Irskem až na „konec světa“ do malinkaté vesničky Rossport, která leží na samotném pobřeží Atlantského oceánu. Ve škole jsme předali naše deváťáky jejich „adoptivním“ rodinám a všichni museli začít „speak English” 🙂

V pondělí účastníci jednotlivých partnerských zemí nejdříve předvedli ukázky své tradiční hudby, kdy jsme si zazpívali a zatančili a odpoledne jsme vyráběli typické irské výrobky   (například St. Brigid’s cross) a vařili tradiční  irské pokrmy, které překvapivě ihned zmizely.

Po celý zbytek týdne jsme měli nabitý program a aktivity se střídaly jak na běžícím pásu. Navštívili jsme muzeum, v němž jsme se seznámili s irskou historií, zejména životem na venkově, které se nacházelo v překrásném parku. I přes nepřízeň počasí (v Irsku přeci muselo pršet) jsme si vyzkoušeli zasurfovat v Atlantiku a nezapomenutelným zážitkem pro nás byl  pěší patnáctikilometrový výlet rašeliništi po pobřežních útesech kolem oceánu, kdy jsme se chvílemi kochali výhledy z výšky až 100 metrů.

Celý týden utekl velmi rychle. Dobrou náladu, kterou si naše parta po celou dobu zachovávala, nezkazila ani nečekaná stávka německých pilotů, která nás donutila strávit noc v areálu dublinského letiště. S půldenním zpožděním a především kupou nových zážitků jsme se v pořádku vrátili zpět domů. Po zkušenostech, které jsme získali, se budeme snažit, aby se nám i v dalších letech podařilo úspěšně zapojit do podobných projektů.

Comenius – šesté setkání ve Francii

Z Francie máme fotorafii.

Comenius – páté setkání v Norsku

V listopadu loňského roku vycestovali žáci mníšecké základní školy v rámci projektu Comenius do severské země – Norska. Opět šlo o týdenní pobyt dětí v dané zemi. Cesta započala v sobotu 26. 11. v noci odjezdem na pražské letiště. Někteří žáci odjížděli s obavami, zda zvládnou let letadlem, neboť takto cestovali poprvé. Někteří se zase trochu báli, zda se v cizí zemi domluví, protože každý člen výpravy byl ubytován sám v nějaké norské rodině, takže nejen angličtina byla potřeba, ale i ruce a nohy. Počáteční obavy se po příjezdu do krásného městečka Namsos (se zhruba 12 000 obyvateli) brzy rozplynuly a děti si užívaly vše, co jim norští přátelé připravili. Program byl opravdu bohatý. Pondělní setkání proběhlo v místní škole a neslo se v duchu blížících se Vánoc. Každý zúčastněný stát (Norsko, Finsko, Dánsko, Irsko, Francie, Itálie, Česká republika) měl za úkol ozdobit vánoční stromeček způsobem typickým pro jejich zemi. My jsme vsadili na tradice a pochlubili se různými ozdobami z ořechových skořápek, ze slámy a papíru. Také jsme zdobili perníčky (obzvlášť ochutnávka měla velký úspěch). Každá země měla také připravenou prezentaci o jejích vánočních zvyklostech a tradicích, takže se toho děti hodně dověděly. V úterý se sportovalo, a to téměř celý den. Dopoledne ve sportovních halách, odpoledne v plaveckém bazénu. Středa byla velmi zajímavá. Jeli jsme do přírodní rezervace, kde jsme měli možnost vidět pro nás netypická zvířata, jako jsou losi a sobi. Také jsme viděli bílou lišku, vlky, rysy… Všechny děti se v poledne zahřály u ohně v teepee a opekly si vuřty. Ani chladné počasí a poměrně velký vítr nám nezkazily náladu. Ve čtvrtek dopoledne děti navštívily namsoské muzeum a odpoledne se ve městě uskutečnil závod Amazing race. Také zbylo trochu času na nakupování dárků pro rodiče a známé. Ti se měli na co těšit. Kromě drobných suvenýrů děti nakoupily i losí a sobí salámy. V pátek ráno všechny čekalo velké loučení. I slzy ukáply. A není divu. Naše děti se s norskými dětmi za ten týden skamarádily a užily si spousty legrace. Domů se sice také těšily, ale v Norsku bylo opravdu krásně (i když chladno a brzy tma).Čekaly nás dvě cesty letadlem, náročné šestihodinové čekání na amsterodamském letišti, ale domů jsme se vraceli s mnoha zážitky a také obohaceni o nové přátele, se kterými můžeme být (díky dnešní době) stále v kontaktu. Poznámka: Všichni „cestovatelé“ touto cestou děkují obci za zajištění dopravy na letiště a zpět.

Comenius – čtvrté setkání v Dánsku

Dne 19.-24.května proběhlo již čtvrté setkání teamů Comenius projectu.

Cílem bylo seznámit ostatní účastníky s tradičním, lidovým nebo národním příběhem či legendou. Pro naše divadelní vystoupení jsme zvolili příběh praotce Čecha v původním i moderním pojetí.

Během setkání, které se odehrálo poblíž města Skandenborg, jsme navštívili Legolend a město Aarhus.

Měli jsme možnost podívat se do třídy s hendikepovanými žáky. Povídali jsme si s nimi o životě v naší zemi.

Naši žáci byli ubytovaní ve velmi přátelských rodinách.

Cestu jsme dovršili návštěvou Kodaně.

Comenius – třetí setkání v Itálii

Projekt Comenius – třetí setkání v ItáliiČas nám rychle plyne, a tak nás hned ze začátku nového roku čekalo další společné setkání. Tentokrát se ve dnech 19. – 24. ledna vše odehrávalo v italské režii. Konkrétně ve škole v horském městečku Anagni, které leží přibližně 50 km jihovýchodně od Říma. Na letišti se naše skupinka (dva učitelé a šest žáků) přivítala s italskými kolegyněmi, počkala na ostatní partnery a hurá večerním autobusem do Anagni. Po příjezdu na místo si zdejší rodiče rozebrali naše žáky, kteří v tomto týdnu měli poznat život v italských rodinách a samozřejmě také procvičit angličtinu. Druhý den na nás ve škole, kde vyučování začíná až v 9.00, čekal nabitý program. Představení tradičních italských tanců se střídala s jejich písněmi a prezentacemi ostatních partnerů. Následovala prohlídka školy, která v nás vyvolala spíš negativní pocity. Ponuré prostředí bez výzdoby, kde jakoby se zastavil čas o dvacet let zpátky. Závěr dne jsme strávili prohlídkou starého města, které se může pyšnit tím, že bývalo sídlem papežů. I z atmosféry městečka je to stále patrné. Další den bylo na programu představování lidových písní a příběhů ostatních zemí, zapojených v projektu Comenius, včetně té naší. Po obědě jsme se vydali na návštěvu dalších budov školy, kterých je celkem pět a jsou rozesety v kopcích v okolí Anagni, abychom se stručně seznámili s italským školským systémem. Den byl zakončen volejbalovým turnajem, kde si děti po náročném dni sportovně odpočinuly. Celý následující den jsme strávili v Římě. Příjezd ke Koloseu byl ve znamení deště, ale ten se nakonec uklidnil a další část výletu jsme si tak mohli v tomto impozantním městě užít. Od Kolosea se celá naše skupina vydala přes Forum Romanum (centrum starobylého Říma) do starého města k Fontáně di Trevi, která je největší fontánou na světě. Dále jsme pokračovali k chrámu Pantheon a v jeho blízkosti také ochutnali výtečnou italskou zmrzlinu. Den jsme zakončili návštěvou nejmenšího státu světa – Vatikánu. Samotného papeže jsme sice nepotkali, přesto pro nás byla návštěva Baziliky sv. Petra nezapomenutelným zážitkem. Poslední den našeho společného pobytu jsme zakončili prohlídkou starobylého horského kláštera a k neskrývané radosti ostatních, též nezbytným nakupováním suvenýrů. Večer se konala závěrečná hostina, na které nechyběl nikdo z učitelů a žáků, kteří se zúčastnili tohoto setkání. Jsem přesvědčen, že naši žáci budou na toto setkání dlouho a rádi vzpomínat a přeji jim, ať jim nová přátelství vydrží co nejdéle.                                                                                                                

Comenius – druhé setkání v Mníšku

V týdnu od 18. do 23. listopadu hostila naše škola 42 žáků a 12 učitelů z partnerských zemí (Norska, Finska, Dánska, Irska, Francie a Itálie) Projektu Comenius. Byl pro ně připraven pestrý program, který vycházel z cílů projektu. Každé zemi připadly úkoly, které ostatní plní. V našem případě to byla historie. Ještě před návštěvou měli všichni za úkol naučit se českou státní hymnu, kterou jsme si společně zazpívali, dále měli mít připravené elektronické prezentace o své zemi, jejích tradicích a svátcích a o své škole. Naším úkolem pak bylo naučit je český tanec a českou lidovou píseň. Veškeré další aktivity u nás měly historický podtext. Prostřednictvím hry se seznámili například s postavou husitského vojevůdce Jana Žižky, který přišel o obě oči. S postavou se ztotožnili tak, že plnili úkoly se zavázanýma očima. Navštívili také Prahu, frýdlantský zámek a barokní chrám v Hejnicích.Jsme velice rádi, že děti měly možnost bydlet v rodinách našich žáků, kde byly ubytovány většinou po dvojicích z různých zemí. Komunikovalo se v angličtině. Program byl nabitý, ale vše jsme zvládli a hostům se u nás velmi líbilo. Poděkování patří všem rodinám, které děti ubytovávaly, učitelům, zřizovateli za podporu a především koordinátorům projektu paní učitelce Janě Pospíšilové a panu učiteli Zdeňku Polovi. Projekt Comenius trvá dva roky a teď čekají naše žáky výjezdy do ostatních zemí, kde budou nejen plnit další úkoly projektu, ale seznámí se také s jejich prostředím, zvyky a tradicemi.

Comenius – první setkání ve Finsku

První letošní setkání se uskutečnilo ve dnech 2. – 6. října 2012 ve finském městečku Siuntio, které se nachází přibližně 50 km na západ od hlavního města Finska – Helsinek. Úvodního setkání se zúčastnili pouze koordinátoři projektu a učitelé ze všech partnerských zemí.Po příletu do Helsinek se nás ihned ujala Mirva (jedna z místních učitelek) a už jsme směřovali ke škole v Siuntiu, která nese název jednoho z nejvýznamnějších finských spisovatelů Aleksise Kiviho. Cestou jsme zahlédli typickou finskou krajinu, pro kterou jsou charakteristická jezera a břízy. Jinak je finská příroda dosti podobná té naší.Po vzájemném seznámení s ostatními členy týmu a představení všech zúčastněných škol v aule, jsme se v doprovodu žáků vydali na prohlídku školy. Poté následovalo krátké uvítací vystoupení žáků a společná finská píseň, s jejímž textem jsme se opravdu museli „poprat.“Samotná budova školy je nově zrekonstruována a působí velmi vzdušně, moderně a účelně. Asi nejpřekvapivější bylo umístění jídelny, která se nacházela v otevřené hale spolu s částí šaten a oddělena byla pouze zástěnou od tělocvičny, což je pro nás opravdu neobvyklé.Hlavním bodem celého setkání bylo podrobné rozplánování veškerých budoucích aktivit, které nás čekají. Především pak příprava prvního společného setkání učitelů i dětí, které se bude konat u nás v Mníšku již ke konci listopadu letošního roku.Kromě pracovních povinností jsme stihli navštívit dva koncerty, neboť jedním z témat projektu je i tradiční hudba. První koncert byl v luteránském kostele nedaleko Siuntia, kde zazněly nejznámější finské klavírní skladby. Při druhém koncertu jsme slyšeli již modernější pojetí finské hudby.Naše cesta byla zakončena krátkou prohlídkou Helsinek, a potom jsme se už všichni vydali vstříc svým domovům.Následující setkání organizujeme my a práce s jeho přípravou a samotným uskutečněním bude opravdu náročná, ale věříme, že se nám vše podaří zvládnout. I naše děti se už těší na nová setkání a snad i nová kamarádství. Mgr. Zdeněk Pola učitel a organizátor setkání 

Skip to content Click to listen highlighted text!