základní škola

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS DO 1. TŘÍDY NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 – JEN PRO CIZINCE

ВСТУП В 1-Й КЛАС НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК – ТІЛЬКИ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ

 

Termín konání zápisu: 10. 6. 2022 od 14.00 do 16.00 hod.      

Místo:       ZŠ Mníšek, Oldřichovská 198

  ředitelství školy

 

Přineste s sebou:

  • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • rodný list dítěte
  • průkaz totožnosti (pas)
  • doklad místa pobytu

 

Náhradní termín v případě nemoci: 17. 6. 2022 po telefonické domluvě.

Povinná školní docházka ve školním roce 2022/2023 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2016 a pro děti, kterým byl v uplynulém roce povolen odklad povinné školní docházky.

 

Doplňující informace:

Děti budou k základnímu vzdělávání přijímány dle zveřejněných kritérií.

 

Seznam  registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.
na úřední desce a internetových stránkách základní školy.

 

 Odklad školní docházky

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat v době zápisu o odklad povinné školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte. Žádost musí být podložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa
.

Bližší informace poskytne ředitelství školy na tel. 485 146 668 nebo v MŠ – tel. 485 146 550.

 

Translated by Google

Дата реєстрації: 10. 6. 2022 з 14.00 до 16.00

 

Місце: ZŠ Mníšek, Oldřichovská 198

 – дирекція школи

 

Візьміть з собою:  

  • заява про вступ до основної освіти
  • свідоцтво про народження дитини
  • посвідчення особи (паспорт)
  • довідка про місце проживання

 

Альтернативна дата у разі хвороби: 17 червня 2022 року за телефоном.

 

Обов’язкове відвідування школи у 2022/2023 навчальному році розпочинається для дітей, народжених до 31 серпня 2016 року, та дітей, яким минулого року дозволили відкласти обов’язкове відвідування школи.

 

Додаткова інформація:

Діти будуть зараховані до базової освіти за опублікованими критеріями.

Список реєстраційних номерів прийнятих дітей буде опубліковано відповідно до розділу 183 (2) Закону № 561/2004 Coll. на офіційній дошці та на сайті початкової школи.

 

Перенесення відвідування школи

Відповідно до положень статті 37 (1) Закону про освіту, законний опікун дитини може письмово вимагати відстрочення обов’язкового відвідування школи під час зарахування через недостатню фізичну чи розумову зрілість дитини.Заява має бути обґрунтована рекомендованою оцінкою відповідної шкільної консультативної установи та спеціаліста або клінічного лікаря психолог.

  • Заява про відстрочку обов’язкової шкільної освіти

 

Додаткову інформацію буде надано в дирекції школи за тел. 485 146 668 або в дитсадку – тел. 485 146 550.

 

Skip to content Click to listen highlighted text!