základní škola

Zápis do 1. třídy na školní rok 2021/2022 – AKTUALIZOVÁNO

ZÁPIS DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022


Termín konání zápisu do ZŠ: od 1. dubna do 30. dubna 2021


Podání žádosti a organizace zápisu:

Žádost o přijetí je možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (ID schránky: se9mfha)

 • e-mailem s elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail!) na adresu: zs-mnisek@iol.cz

 • poštou na adresu školy (rozhodující je datum podání na poštu):
  Základní škola a Mateřská škola Mníšek, okres Liberec, p. o.
  Oldřichovská 198, Mníšek
  463 31 Chrastava

 • osobní podání na adrese ZŠ: ve čtvrtek 15. 4. 2021 od 8.00 do 17.00 hod. (Podepsanou žádost včetně vyplněných tiskopisů lze i vhodit přímo do poštovní schránky u vchodu do budovy školy.)

Přijímání k povinné školní docházce probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu je možné žádost o přijetí učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.


Při podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání dodejte řádně vyplněné tiskopisy:

 • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
 • Zápisový list
 • Rodný list dítěte (stačí sken či jeho prostá kopie)
 • Průkaz totožnosti (v případě osobního předání žádosti)


Zápisu se musí zúčastnit i děti, jimž byla odložena školní docházka.

Přednostně budou k základnímu vzdělávání přijaty děti z Mníšku a Oldřichova v Hájích (spádová oblast).

Žádáme rodiče, aby řádně a včas splnili tuto zákonem stanovenou povinnost.


Doplňující informace:

K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Činnost ŠPZ není krizovými opatřeními přerušena – někde může být omezený provoz.

Pokud na konci školního roku bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, uspořádáme ve škole pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče společné setkání zaměřené převážně na seznámení se s prostředím školy a jejich třídní učitelkou a vychovatelkou.

Bližší informace poskytne ředitelství školy na tel. 485 146 668 nebo v MŠ – tel. 485 146 550.

Skip to content Click to listen highlighted text!