základní škola

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání – pro školní rok 2022/2023

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 28. 4. 2022 na úřední desce školy a na webových stránkách školy https://zs.mnisek.org/. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data doručení, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy  Mníšek, okres Liberec, příspěvkové organizace, ke Krajskému úřadu Libereckého kraje.

Skip to content Click to listen highlighted text!