základní škola

Provoz školy od 30. 11. 2020

PROVOZ ŠKOLY OD 30. 11. 2020

Vážení rodiče, učitelé a žáci,

vzhledem k vývoji epidemiologické situace se od 30. listopadu 2020 upravuje provoz základních škol.

 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po CELOU dobu pobytu ve škole.

 • Žáci 1. stupně se od pondělí 30. 11. 2020 vzdělávají PREZENČNĚ ve škole.

 • Žáci 9. třídy se od pondělí 30. 11. 2020 vzdělávají PREZENČNĚ ve škole.

 • Žáci 6. – 8. třídy vždy po týdnu střídají prezenční a distanční výuku dle následujícího rozvrhu:

Týden 30. 11. – 4. 12.         6. třída distanční vzdělávání

                                               7. a 8. třída prezenční vzdělávání

Týden 7. 12. – 11. 12.        6. třída prezenční vzdělávání

                                               7. a 8. třída distanční vzdělávání

Týden 14. 12. – 18. 12.       6. třída distanční vzdělávání

                                               7. a 8. třída prezenční vzdělávání

 • Třídy, které jsou ve škole, se učí dle pravidelného rozvrhu.

Začátek 1. vyučovací hodiny:

1. A – začíná v 7.50 hod. – do školy vstupuje předním vchodem

1. B – začíná v 8.00 hod. – do školy vstupuje předním vchodem

2. třída – začíná v 7.50 hod. – do školy vstupuje zadním vchodem (přes Domeček)

3. třída – začíná v 8.00 hod. – do školy vstupuje předním vchodem

4. třída – začíná v 8.10 hod. – do školy vstupuje předním vchodem

5. třída – začíná v 7.50 hod. – do školy vstupuje předním vchodem

6. třída – začíná v 8.00 hod. – do školy vstupuje předním vchodem

7. třída – začíná v 8.00 hod. – do školy vstupuje předním vchodem

8. třída – začíná v 8.10 hod. – do školy vstupuje předním vchodem

9. třída – začíná v 7.50 hod. – do školy vstupuje předním vchodem

prosíme žáky i rodiče, pokud je to možné, aby se před školou neshlukovali a nepřicházeli ke škole zbytečně brzy


 • Žáci, kteří nemají prezenční výuku, se nadále vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona.

 • Distanční výuka probíhá pomocí e-ŽK EduPage a služby Google Suite.

 • Pro všechny žáky jsou umožněny individuální konzultace ve škole (učitel + žák + případně zákonný zástupce). Konzultace si vždy dohodnete přímo s daným vyučujícím.

Omezení prezenční výuky:

Výuka HV bez zpěvu.

Výuka TV bez sportovní činnosti.


Družiny:

 • Aby se žáci mezi jednotlivými třídami nemíchali – NEBUDE poskytována ranní družina (škola se otvírá v 7.30 hod.)

 • Odpolední družina končí v 16.00 hod. z téhož důvodu.

Stravování:

 • Přímo v jídelně se mohou stravovat jen žáci, kteří mají prezenční výuku.

 • Žáci, kteří se účastní distanční výuky a nejsou omluveni (nemoc), mají nárok na školní oběd. Oběd si mohou vyzvednout do přineseného jídlonosiče v čase od 11.00 do 13.00 hod. u zadního vchodu do jídelny.


V případě nových informací Vás budeme dále informovat.

Vedení školy

Skip to content Click to listen highlighted text!