základní škola

Provoz školy od 3. května 2021 do odvolání

Shrnutí informací o provozu školy od 3. května 2021.

 • Zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátor nebo obdobný ochranný prostředek splňující příslušné normy (např. FFP2, KN 95) po CELOU dobu pobytu ve škole.
 • Žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku (nestačí látková rouška).
 • Žák musí mít minimálně dvě roušky na den + sáček na odkládání.

Výuka bude probíhat v tzv. rotačním cyklu dle následujícího rozpisu:

 

Výuka od 3. května 2021 (sudý týden)


Prezenčně: 1. A, 3. třída a 4. třída + 6. a 7. třída

Distančně: 1. B, 2. třída a 5. třída + 8. a 9. třída


V dalších týdnech se budou třídy pravidelně v prezenční a distanční výuce střídat.

 • Třídy, které jsou ve škole, se učí dle rozvrhu, který je zveřejněn v EduPage (dojde pouze k drobným úpravám vzhledem k pravidelnému rozvrhu).

 

Testování

Osobní přítomnost žáků ve škole je podmíněna pravidelným testováním.

K testování se využívají neinvazivní Ag testy (výtěr z přední části nosu nebo ze slin).

 • 1. stupeň se nově testuje již jen jednou týdně – vždy v pondělí nebo případně v první den osobní přítomnosti žáka ve škole.
 • 2. stupeň se testuje dvakrát týdně, a to každé pondělí a čtvrtek.

Testování probíhá formou samoodběru.

V případě žáků 1. až 3. třídy je při testování umožněna asistence zákonných zástupců.

Všichni testování se řídí pokyny dohlížejících osob (učitelky, vychovatelky, asistentky).

Výsledek testu je znám do 15 minut.

V případě pozitivního výsledku testu je rodič bezprostředně kontaktován a řídí se dalšími pokyny pověřené osoby.

Testování není povinné, ale v případě neúčasti na testování se žák nemůže účastnit prezenční výuky.

Testování se neprovádí u žáků, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a od konce prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě – SMS, e-mail).

 

Harmonogram vstupu do školy

 • 1. stupeň:   škola je otevřena od 7.30 hod. (v pondělí začíná testování žáků již v 7.30 hod. = vstup do školy v 7.20 hod.)
 • 2. stupeň:   6. a 8. třída vstupuje do školy v 7.50 hod.

                         7. a 9. třída vstupuje do školy v 8.00 hod.

 

Konzultace

 • Pro všechny žáky jsou umožněny individuální konzultace ve škole (učitel + žák + případně zákonný zástupce).
 • Pro žáky 2. stupně je možnost skupinové konzultace, a to pro nejvýše 6 žáků ve skupině.
 • Konzultace si vždy dohodnete přímo s daným vyučujícím.

Pro individuální konzultace neplatí povinnost testování.

Při skupinové konzultaci se žáci musí nechat otestovat.

 

Družina

 • Aby se žáci mezi jednotlivými třídami nemíchali – NEBUDE poskytována ranní družina.
 • Odpolední družina končí v 16.00 hod. z téhož důvodu.
 • „Domeček“ bude k dispozici pouze pro žáky 3. třídy (také do 16.00 hod.).
 • Družina pro žáky IZS bude v provozu od 7.30 do 16.00 hod. za stejných podmínek jako doposud.

 

Stravování

Prezenční výuka

 • Přímo v jídelně se mohou stravovat jen žáci, kteří mají prezenční výuku.
 • Všichni žáci, kteří se účastní prezenční výuky ve škole (a jsou přihlášeni ke stravování), mají v daný týden automaticky přihlášený oběd.

Distanční výuka

 • Žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají oběd automaticky odhlášen. Pokud žák není nemocen, má nárok na školní oběd.
 • Kdo má o oběd zájem, prosíme, přihlaste se formou SMS na telefonním čísle: 732 579 871.
 • Oběd si můžete vyzvednout do přineseného jídlonosiče v čase od 11.00 do 13.00 hod. u zadního vchodu do jídelny.

 

Ošetřovné

Nárok na ošetřovné při rotační výuce trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka.

Jestliže rodiče mají dvě děti, přičemž každé z nich bude mít nařízenu distanční výuku v jiné dny (týdny), musí rodič žádat o ošetřovné na každé dítě samostatnou žádostí.

Podrobné informace naleznete na webových stránkách MPSV: https://www.mpsv.cz/osetrovne

Další informace

Informace pro rodiče ohledně testování: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Odkaz na video (testování ve škole): https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

V případě nových informací Vás budeme dále informovat.

Vedení školy

Skip to content Click to listen highlighted text!