základní škola

Provoz školy od 27. 12. do 10. 1. 2021

Vážení rodiče, učitelé a žáci,

vzhledem k vývoji epidemiologické situace se od 27. prosince 2020 upravuje provoz základních škol.

• Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po CELOU dobu pobytu ve škole.


Žáci 1. a 2. tříd se od pondělí 4. 1. 2021 vzdělávají PREZENČNĚ ve škole.

• Třídy, které jsou ve škole, se učí dle pravidelného rozvrhu.

Začátek 1. vyučovací hodiny:

1. A – začíná v 7.50 hod.

1. B – začíná v 8.00 hod.

2. třída – začíná v 7.50 hod. – do školy vstupuje zadním vchodem (přes Domeček)

– prosíme žáky i rodiče, pokud je to možné, aby se před školou neshlukovali a nepřicházeli ke škole zbytečně brzy.


Žáci ostatních tříd se od pondělí 4. 1. 2021 povinně vzdělávají DISTANČNĚ podle § 184a školského zákona.

• Distanční výuka probíhá pomocí e-ŽK EduPage a služby Google Suite.

Pro všechny žáky jsou umožněny individuální konzultace ve škole (učitel + žák + případně zákonný zástupce). Konzultace si vždy dohodnete přímo s daným vyučujícím.


Omezení prezenční výuky:
Výuka HV bez zpěvu.
Výuka TV bez sportovní činnosti.


Družiny:
• Aby se žáci mezi jednotlivými třídami nemíchali – NEBUDE poskytována ranní družina (škola se otvírá v 7.30 hod.)

• Odpolední družina končí v 16.00 hod. z téhož důvodu.


Stravování:
• Přímo v jídelně se mohou stravovat jen žáci, kteří mají prezenční výuku.

• Žáci, kteří se účastní distanční výuky a nejsou omluveni (nemoc), mají nárok na školní oběd. Oběd si mohou vyzvednout do přineseného jídlonosiče v čase od 11.00 do 13.00 hod. u zadního vchodu do jídelny.

V případě nových informací Vás budeme dále informovat.

Vedení školy

Skip to content Click to listen highlighted text!