základní škola

Provoz školy od 18. listopadu 2020

Provoz školy od 18. listopadu 2020

Vážení rodiče, učitelé a žáci,

vzhledem k vývoji epidemiologické situace se od 18. listopadu 2020 upravuje provoz základních škol.

 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po CELOU dobu pobytu ve škole.

 • Žáci 1. a 2. ročníků se od středy 18. 11. 2020 vzdělávají PREZENČNĚ ve škole.

 • 1. A – začíná v 7.50 hod. – do školy vstupují předním vchodem

  1. B – začíná v 8.00 hod. – do školy vstupují předním vchodem

  2. třída – začíná v 7.50 hod. – do školy vstupují zadním vchodem (přes Domeček)

  • Žáci v ostatních třídách se nadále vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona.

  • Distanční výuka probíhá pomocí e-ŽK EduPage a služby Google Suite.

  • Pro všechny žáky jsou nově umožněny individuální konzultace ve škole (učitel + žák + případně zákonný zástupce). Konzultace si vždy dohodnete přímo s daným vyučujícím.


  Omezení výuky v 1. a 2. třídě:

  Výuka HV bez zpěvu.

  Výuka TV bez sportovní činnosti.


  Družiny:

  • Aby se žáci mezi jednotlivými třídami nemíchali – NEBUDE poskytována ranní družina (škola se otvírá v 7.30 hod.)
  • Odpolední družina končí v 16.00 hod. z téhož důvodu.


  Stravování:

  • Přímo v jídelně se mohou stravovat jen žáci, kteří mají prezenční výuku (tzn. 1. a 2. třída).

  • Žáci, kteří se účastní distanční výuky a nejsou omluveni (nemoc), mají nárok na školní oběd. Oběd si mohou vyzvednout do přineseného jídlonosiče v čase od 11.00 do 13.00 hod. u zadního vchodu do jídelny.


  V případě nových informací Vás budeme dále informovat.

  Vedení školy

Skip to content Click to listen highlighted text!