základní škola

Provoz školy od 12. dubna 2021 do odvolání

Shrnutí informací o provozu školy od 12. dubna 2021.

 • Zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátor nebo obdobný ochranný prostředek splňující příslušné normy (např. FFP2, KN 95) po CELOU dobu pobytu ve škole.
 • Žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku (nestačí látková rouška).
 • Žák musí mít minimálně dvě roušky na den + sáček na odkládání.

 • Žáci 2. stupně se i nadále budou vzdělávat distančně dle § 184a školského zákona.
 • Distanční výuka probíhá pomocí e-ŽK EduPage a služby Google Suite.
 

 • Žáci 1. stupně se od pondělí 12. 4. 2021 vracejí do školy v rotačním cyklu výuky dle následujícího rozpisu:

 

Výuka od 12. 4. (lichý týden)

Prezenčně: 1. B, 2. třída a 5. třída

Distančně: 1. A, 3. třída a 4. třída

V dalších týdnech se budou třídy pravidelně v prezenční a distanční výuce střídat.

 • Třídy, které jsou ve škole, se učí dle rozvrhu, který bude zveřejněn v EduPage (dojde pouze k drobným úpravám vzhledem k pravidelnému rozvrhu).

 

Testování – LEPU testy

Osobní přítomnost žáků ve škole je podmíněna pravidelným testováním.

K testování se budou využívat neinvazivní Ag testy (výtěr z přední části nosu).

Testovat se bude dvakrát týdně, a to každé pondělí a čtvrtek.

Žáci (+ případný zákonný zástupce) vstupují do školy hlavním vchodem a pokračují ihned do své třídy, kde bude probíhat testování formou samoodběru.

V případě žáků 1. až 3. třídy je při testování umožněna asistence zákonných zástupců.

Žáci 4. až 5. třídy se testují sami.

Všichni testování se řídí pokyny dohlížejících osob (učitelky, vychovatelky, asistentky).

Výsledek testu je znám do 15 minut.

V případě pozitivního výsledku testu je rodič bezprostředně kontaktován a řídí se dalšími pokyny pověřené osoby.

Testování není povinné, ale v případě neúčasti na testování se žák nemůže účastnit prezenční výuky.

Testování se neprovádí u žáků, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a od konce prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

 

Harmonogram vstupu do školy

Škola bude otevřena od 7.30 hod.

Testování ve třídách začne v 7.50 hod.

 

Konzultace

 • Pro všechny žáky jsou umožněny individuální konzultace ve škole (učitel + žák + případně zákonný zástupce).
 • Pro žáky 9. třídy je možnost skupinové konzultace, a to pro nejvýše 6 žáků ve skupině.
 • Konzultace si vždy dohodnete přímo s daným vyučujícím.

Pro individuální konzultace neplatí povinnost testování.

Při skupinové konzultaci se žáci musí nechat otestovat.

 

Družina

 • Aby se žáci mezi jednotlivými třídami nemíchali – NEBUDE poskytována ranní družina.
 • Odpolední družina končí v 16.00 hod. z téhož důvodu.
 • „Domeček“ bude k dispozici pouze pro žáky 3. třídy (také do 16.00 hod.).

 

Stravování

Prezenční výuka

 • Přímo v jídelně se mohou stravovat jen žáci, kteří mají prezenční výuku.
 • Všichni žáci, kteří se účastní prezenční výuky ve škole (a jsou přihlášeni ke stravování), mají v daný týden automaticky přihlášený oběd.

Distanční výuka

 • Žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají oběd automaticky odhlášen. Pokud žák není nemocen, má nárok na školní oběd.
 • Kdo má o oběd zájem, prosíme, přihlaste se formou SMS na telefonním čísle: 732 579 871.
 • Oběd si můžete vyzvednout do přineseného jídlonosiče v čase od 11.00 do 13.00 hod. u zadního vchodu do jídelny.

 

Ošetřovné

Nárok na ošetřovné při rotační výuce trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka.

Jestliže rodiče mají dvě děti, přičemž každé z nich bude mít nařízenu distanční výuku v jiné dny (týdny), musí rodič žádat o ošetřovné na každé dítě samostatnou žádostí.

Podrobné informace naleznete na webových stránkách MPSV: https://www.mpsv.cz/osetrovne

Péče o děti zaměstnanců IZS a dalších vybraných profesí

Podrobné informace naleznete v přiloženém PDF dokumentu.

Další informace

Informace pro rodiče ohledně testování: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Odkaz na video (testování ve škole): https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

V případě nových informací Vás budeme dále informovat.

Vedení školy

Skip to content Click to listen highlighted text!