základní škola

Přijímací zkoušky na SŠ – informace o testování

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímacích zkouškách je:

– potvrzení o negativním testu, které není starší 7 dní (vystavíme po otestování přímo ve škole),

– žádné příznaky onemocnění COVID-19.

 

Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno:

dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

– dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

– certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

 

Pozitivní výsledek testu:

Zákonný zástupce žáka nebo žák je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku preventivního testu provedeného ve škole poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.

– Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.

– Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost je v případě pozitivního výsledku preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole povinen rozhodnout o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. V případě pozitivního výsledku preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce!

 

Testování ve škole – harmonogram

Uchazeči o čtyřleté obory vzdělávání s maturitní zkouškou

– 9. třída – jednotná přijímací zkouška se koná 3. a 4. května:

  • úterý 27. 4. 2021 ve 13.00 hod. v 9. třídě

 

Uchazeči o víceletá gymnázia

– 5. třída – jednotná přijímací zkouška se koná 5. a 6. května:

  • čtvrtek 29. 4. – testování proběhne ráno v rámci pravidelného testování celé třídy

 

Uchazeči o čtyřleté obory vzdělávání s MZ a uchazeči o víceletá gymnázia

– 5. a 9. třída – jednotná přijímací zkouška se koná 2. a 3. 6. (náhradní termíny)

  • čtvrtek 27. 5. 2021 ve 13.00 hod. v 9. třídě

 

Ostatní – uchazeči o čtyřleté obory vzdělávání s maturitní zkouškou, kteří nebudou konat jednotnou přijímací zkoušku a uchazeči o střední vzdělání bez maturitní zkoušky.

  • nejdříve 7 dnů před konáním zkoušky po individuální dohodě (dle termínů zkoušek)
Skip to content Click to listen highlighted text!